PODMÍNKY SOUTĚŽE SELFIE LOTUS
01 – ÚČEL a NÁZEV

Společnost „FESTINA-LOTUS S.A.“ (dále jen „LOTUS“) s registrovanou adresou místa výkonu činnosti Plaza de Isabel II nº 5 primer piso 28013 Madrid (ŠPANĚLSKO), DIČ A-08663684, pořádá SOUTĚŽ s názvem „SELFIELOTUS“, jejímž cílem je posílit image značky „LOTUS“ a zvýšit povědomí o této značce mezi spotřebiteli. Vstup do soutěže je zdarma.

Cílem akce je výhra DÁRKOVÉHO ŠEKU v hodnotě DVOU TISÍC EURO (2000 €) využitelného při jednodenním nákupu v buticích s módou a doplňky v Madridu (Španělsko) za doprovodu „osobního nákupního asistenta“.

 

02 – GEOGRAFICKÝ ROZSAH

Tato akce je z hlediska svého geografického rozsahu MEZINÁRODNÍ.

 

03 – ROZSAH OSOB

Této SOUTĚŽE se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let žijící v jakékoli zemi, pro kterou soutěž platí.

Této SOUTĚŽE se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti „LOTUS“ a/nebo jejích dceřiných společností, partneři a blízcí příbuzní těchto zaměstnanců či jiné osoby těmto zaměstnancům blízké z příbuzenského nebo právního hlediska.

Lidé, kteří nesplňují podmínky nebo požadavky pro účast v SOUTĚŽI, nebo lidé, kteří nesouhlasí s jejími podmínkami, by se soutěže neměli účastnit.

04 – ČASOVÝ ROZSAH

Společnost „LOTUS“ jako soutěžní období určila období mezi 11. říjnem 2014 (počáteční datum) a 15. lednem 2015, přičemž výherci budou vybráni dne: 2. února 2014.

 

05 – CENY

DÁRKOVÝ ŠEK v hodnotě DVOU TISÍC EURO (2000 €) využitelný při jednodenních nákupech v buticích s módou a doplňky v Madridu (Španělsko) za doprovodu „osobního nákupního asistenta“.

Nákupní den, který je předmětem výhry, proběhne v březnu 2015. Konkrétní datum bude dohodnuto mezi společností a výherci v únoru 2015 po přijetí ceny, která je předmětem SOUTĚŽE.

Cena v soutěži také obsahuje:

a) Pro výherce s bydlištěm ve Španělsku:

 • Zpáteční letenka ekonomickou třídou do Madridu. Let do Madridu se uskuteční z nejbližšího letiště k místu bydliště výherce s přímým spojením do MADRIDU (Madrid-Barajas-Letiště Adolfo Suareze) s časem příletu před 11:00 v dohodnutý nákupní den.
 • Zajištěná doprava po Madridu: Doprava z madridského letiště do města Madrid, pohyb v rámci města a doprava zpátky na letiště.
 • Uhrazení stravy formou polopenze v restauraci zvolené společností.

 

b) Pro výherce s bydlištěm v jiných zemích Evropské unie:

 • Zpáteční letenka ekonomickou třídou do Madridu. Let do Madridu se uskuteční z nejbližšího letiště k místu bydliště výherce s přímým spojením do MADRIDU (Madrid-Barajas-Letiště Adolfo Suareze) s časem příletu před 11:00 v dohodnutý nákupní den.
 • Zajištěná doprava po Madridu: Doprava z madridského letiště do města Madrid, pohyb v rámci města a doprava zpátky na letiště.
 • Uhrazení stravy formou polopenze v restauraci zvolené společností.

 

c)Pro výherce s bydlištěm v ostatních zemích:

 • Zpáteční letenka ekonomickou třídou do Madridu. Let do Madridu se uskuteční z nejbližšího letiště k místu bydliště výherce s přímým spojením do MADRIDU (Madrid-Barajas-Letiště Adolfo Suareze) s časem příletu den před dohodnutým nákupním dnem.
 • Zajištěná doprava po Madridu: Doprava z madridského letiště do města Madrid, pohyb v rámci města a doprava zpátky na letiště.
 • Jedna noc s POLOPENZÍ v jednolůžkovém pokoji v hotelu TURISTICKÉ kategorie v Madridu v den předcházející dohodnutému nákupnímu dni.
 • Uhrazení stravy formou polopenze v restauraci zvolené společností.

Bez ohledu na bydliště výherců není součástí výhry následující:

Doprava výherců na počáteční letiště ani návrat z letiště do místa bydliště. Součástí ceny také není úhrada žádných výloh, které nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách, ať už se jedná o jakékoli stravné, ubytování či jiné útraty.

Výhru nelze za žádných okolností vyměnit za peněžní ekvivalent ani nijak jinak vyměnit, nahradit, změnit nebo kompenzovat. Výhru si pak také mohou vybrat výhradně výherci, případně jejich zástupci. Dárkový šek má hodnotu DVA TISÍCE EURO (2000 €). Náklady na dopravné a stravu mají průměrnou hodnotu PĚT SET EURO (500 €). Ubytování na jednu noc má hodnotu TŘI STA EURO (300 €).

Vydání ceny je podmíněno převedením práv uvedených v části devět podmínek soutěže.

Plán a podmínky související s vyzvednutím ceny.

Po příletu na madridské letiště obdrží výherci soutěže na místě určeném společností symbolické „DÁRKOVÉ ŠEKY“ v hodnotě DVOU TISÍC EURO (2000 €).

Následně budou v souladu s nákupním plánem určeným „OSOBNÍM NÁKUPNÍM ASISTENTEM“ navštíveny různé prodejny módy a doplňků ve městě Madrid (Španělsko). Výherci v těchto obchodech mohou volně a dle svého uvážení spotřebovat kredit DVOU TISÍC EURO (2000 €), který mají k dispozici. Bez ohledu na výše uvedené si výherci musí pořídit jakékoli hodinky značky „LOTUS“ v obchodě řetězce TIME ROAD, který bude zahrnut ve výše uvedeném nákupním plánu.
Platby v jednotlivých prodejnách budou pokrývat členové společnosti, kteří budou výherce soutěže neustále doprovázet. Pokud bude na konci nákupního dne nějaký kredit nevyužit, tato částka zůstane ve vlastnictví společnosti a výherci na ni nebudou mít žádný nárok.
Nákupní den proběhne mezi 12:00 a 19:00.

06 – VSTUP DO SOUTĚŽE a VÝBĚR VÝHERCŮ

Vstup:

SOUTĚŽÍCÍ musí pro účast v soutěži splnit následující nutné podmínky:

1) Splnění osobních, geografických a časových požadavků stanovených v těchto podmínkách.

2) Úplné vyplnění přihlašovacího formuláře, který je k dispozici na stránkách www.selfielotus.com, s uvedením všech povinných informací.

3) Přiložení fotografie „selfie“, tedy fotografického autoportrétu, k přihlášce do soutěže.

Fotografii lze pořídit v běžném venkovním prostředí i v interiéru a na snímku se mohou objevit zvířata, objekty apod. Pokud se ale na snímku objeví rozeznatelná třetí strana, takový snímek bude ze soutěže vyřazen a smazán a účastník bude za všech okolností zodpovědný za všechny nároky vznesené na základě pořízení, reprodukce, oběhu nebo jiného využití snímků třetích stran bez jejich předchozího souhlasu.

Požadavky na snímek selfie

Selfie zaslané účastníkem soutěže musí splňovat následující pravidla:

 1. Musí se jednat o originální výtvor soutěžícího, který nesmí porušovat žádná intelektuální, průmyslová nebo obrazová práva duševního vlastnictví ani žádná jiná práva jakékoli třetí strany. Na fotografii se musí nacházet SOUTĚŽÍCÍ, přičemž je zakázáno používat fotografie třetích stran nebo snímky z fotografických katalogů bez ohledu na to, zda byly publikovány v jiných médiích a na to, zda jsou nebo nejsou chráněny právem na ochranu duševního vlastnictví.
 2. Nesmí být porušena práva žádné jiné osoby, přičemž se na snímcích nesmí nacházet žádné hanlivé či poškozující urážlivé prvky.
 3. Snímky nesmí zachycovat intimní, důvěrné nebo tajné informace ani žádné osobní informace jakékoli třetí strany.
 4. Snímky musí být vhodné pro lidi jakéhokoli věku a musí splňovat všechny platné zákony nebo nařízení.
 5. Společnost „LOTUS“ je nesmí považovat za urážlivé, sexuálně explicitní, pohoršující, hanlivé nebo jiným způsobem nevhodné.
 6. Nesmí se jednat o pokus inzerci (explicitní či skrytý).

 

Selfie nesplňující výše uvedená pravidla mohou být ze soutěže diskvalifikována.

Fotografie „Selfie“ musí být odeslána spolu se vstupním formulářem v době registrace. Fotografie zaslané na e-mailové adresy společnosti „LOTUS“ za účelem vstupu do soutěže a/nebo doplnění soutěžního snímku nebudou přijaty a budou smazány.

Účastníci se nesmí účastnit SOUTĚŽE s více než jednou fotografií.
Přihlášky budou odmítnuty a označeny za neplatné, pokud budou provedeny mimo časový úsek vymezený pro vstup do soutěže, pokud nebudou obsahovat informace požadované k registraci, pokud budou obsahovat lživé nebo chybné údaje a/nebo pokud nebudou obsahovat souhlas s ustanoveními těchto podmínek pro účast v soutěži.

Nebudou přijaty přihlášky od uživatelů zaregistrované za využití dočasných e mailových účtů. Uživatelé se nesmí hlásit ani z e-mailových adres souvisejících se společností nebo částmi společnostmi (např. lotus@lotus.com, contabilidad@lotus.com atd.) ani z adres, které nelze spojit s konkrétní osobou.

Hlasovat mohou osobní a aktivní facebookové profily starší 3 měsíců (falešné a neaktivní profily se zapojit nemohou, v případě zjištění nesrovnalostí v této otázce mohou být účastníci soutěže diskvalifikováni).

Jakýkoli soutěžní příspěvek a/nebo hlas porušující výše uvedené podmínky může být bez předchozího upozornění anulován.

Výběr výherců

Výherce bude vybírat porota složená společností „LOTUS“ ve spolupráci s hlasy fanoušků na FACEBOOKU a s hlasy fanoušků společnosti „LOTUS“ na této webové stránce. (Chyba! Odkaz není platný.)

Výherci budou DVA, jeden muž a jedna žena, kteří vzejdou z DESETI finalistů (z 5 mužů a 5 žen). Finalisty vybere porota složená společností „LOTUS“ a výherce pak určí hlasování na Facebooku na stránce společnosti „LOTUS“ věnované této soutěži. (Chyba! Odkaz není platný.)

Ze všech fotografií porota společnosti „LOTUS“ tvořená prestižním a známým bloggerem vybere skupinu FINÁLOVÝCH fotografií. Výběrovými kritérii budou: originalita, umělecká kvalita a soulad s image značky a cílem SOUTĚŽE. Finalisté (5 žen a 5 mužů) budou zveřejněni na Facebooku na stránce „LOTUS International“ Chyba! Odkaz není platný. dne 19. ledna 2015. Od této chvíle budou moct všichni uživatelé internetu hlasovat pro svého favorita prostřednictvím webové stránky, kterou společnost „LOTUS“ pro tento účel zřídí.

Hlasující mohou hlasovat právě pro jednoho mužského finalistu a jednu ženskou finalistku. Hlasování skončí 1. února 2015.

Výherci (muž a žena) pak budou vybráni na základě toho, kdo bude mít v době skončení soutěže na svém kontě nejvíce hlasů. Finalisté na dalších místech budou náhradníky výherců, přičemž o pořadí výherců a náhradníků rozhodne počet obdržených hlasů. V případě nerozhodného výsledku dostane prioritu osoba, která získala více hlasů ve svůj prospěch v předešlém kole.

07 – INZERCE, OVĚŘENÍ a DORUČENÍ CEN

Výsledek hlasování a oznámení obou výherců a jejich náhradníků bude zveřejněn na Facebooku společnosti “LOTUS” International FACEBOOK” https://www.facebook.com/Lotus Watches dne 2. února 2015, přičemž na výsledky mohou bez omezení odkazovat všechny ostatní účty společnosti „LOTUS“ na sociálních sítích (http://instagram. com /festinagroup/#LotusWatches, https://twitter.com/lotuswatches).

Společnost „LOTUS“ bude výherce kontaktovat prostřednictvím poskytnutého telefonního čísla nebo e-mailové adresy zadané při registraci do soutěže. Pokud nebude možné do 72 hodin od oznámení výherců žádným z výše uvedených způsobů výherce kontaktovat, nebo pokud se vrátí oznámení o neplatném e-mailovém účtu, bude výherce diskvalifikován a kontaktuje se první náhradník. Pokud budou za stejných podmínek pokusy o kontakt zbylých náhradníků také neúspěšné, cena, na níž by měl výherce nárok, propadá.

Jakmile bude navázán kontakt s výhercem (případně s náhradníkem) za účelem předání ceny, musí výherce e-mailem do 7 kalendářních dnů od zveřejnění výsledků soutěže výslovně přijmout výhru a poskytnout svou úplnou a správnou poštovní adresu ve Španělsku spolu s daňovým identifikačním číslem, nebo případně identifikační číslo cizince a/nebo číslo pasu.

Jakmile budou ceny přijaty a společnost se s výherci dohodne na konkrétním datu v březnu 2015, kdy se nákupní den s možností využití dárkového šeku uskuteční.

Další podmínkou pro předání výhry je písemné přijetí práv a povinností vyplývajících z využití výhry výhercem (případně náhradníkem) dle ustanovení v části devět těchto podmínek.

 

 

08 – OSOBNÍ DATA a ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

V souladu se španělskou legislativou o ochraně osobních dat dle Ústavního zákona 15/1999 společnost „LOTUS“ informuje účastníky této propagační akce, že poskytnuté osobní údaje budou uloženy ve složce „MARKETING“ a složka pak bude vložena do generálního registru soukromými subjekty vlastněných souborů agentury pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje soutěžících s bydlištěm ve Španělsku budou použity ke správě účasti v soutěži a k marketingovým účelům souvisejícím se společností „LOTUS“ a jejími produkty prostřednictvím budoucích aktivit přímého marketingu. Oproti tomu jakékoli osobní údaje poskytnuté soutěžícími s bydlištěm mimo Španělsko budou použity výhradně ke správě účasti v soutěži a budou po skončení této propagační akce odstraněny.

Účastníci poskytují následující osobní údaje (dále jen osobní údaje) při vyplnění přihlašovacího formuláře: Celé jméno, e-mailová adresa a kontaktní telefonní číslo. Výherci musí také poskytnout své daňové identifikační číslo a úplnou adresu.

Společnost „LOTUS“ zaručuje striktní dodržení zákona o ochraně osobních údajů č. 15/1999 a vlastníci zmíněných údajů mohou kdykoli využít všechna práva ustanovená tímto zákonem. Soutěžící mají právo k přístupu, úpravě, odstranění a doplnění těchto údajů písemným pokynem adresovaným společnosti FESTINA-LOTUS S.A. at Vía Layetana nº 20 4ª planta, 08003 Barcelona, ve kterém uvedou své osobní údaje a dodají kopii svého národního identifikačního dokladu, případně písemným pokynem adresovaným na následující e-mailovou adresu: lopd@festina.com

Svou účastí v soutěži soutěžící výslovně vyjadřují souhlas k využití svých osobních údajů výhradně k účelům vymezeným v předchozích odstavcích a zároveň dávají souhlas se zasíláním elektronických sdělení v souladu s článkem 21 zákona o službách informační společnosti.

 

09 – PRÁVA NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘEVOD PRÁV

Všichni účastníci soutěže prohlašují, že jsou výhradními vlastníky duševních práv k zaslaným fotografiím, které musí být originální a nesmí na nich váznout žádné nároky třetích stran, čímž zbavují společnost „LOTUS“ jakékoli zodpovědnosti za nároky vznesené v této záležitosti.

Účastníci soutěže převádějí na společnost „LOTUS“ práva k využití snímku selfie, a to včetně práv k použití, oběhu, distribuci, vystavení, veřejné komunikaci, šíření a reprodukci, a také včetně práv k provedení nutných úprav za účelem zveřejnění na oficiálním profilu společnosti „LOTUS“ na sociálních sítích (Facebook, Twitter a Instagram), na oficiálním webu značky „LOTUS“, v tisku, propagačních materiálech, obchodních veletrzích a akcích apod., a to za účelem propagace existence propagační akce, pobízení k účasti v soutěži a při vyhlašování výsledků soutěže. Zmíněná práva jsou převedena bez nároku na honorář, bez exkluzivity, bez jakéhokoli geografického omezení a s časovým omezením na jeden rok od ukončení soutěže, s výjimkou výherců, kteří svá práva převádí bez jakéhokoli časového omezení.

Výherci soutěže vyjadřují výslovný souhlas se zachycením svého hlasu a/nebo podoby na jakékoli médium (fotografie, video apod.) při symbolickém předání dárkového šeku a v průběhu nákupního dne v Madridu. Na společnost „LOTUS“ pak převádí provozní práva včetně práva k využití, oběhu, distribuci, vystavení, veřejné komunikaci, šíření a reprodukci, a také práva na provedení úprav nutných ke zveřejnění na jakémkoli zařízení (elektronickém či jiném) a v jakémkoli médiu (televize, tisk, obchodní veletrhy a akce), oficiálním profilu společnosti „LOTUS“ na sociálních sítích (Facebook, Twitter a Instagram), oficiálním webu značky „LOTUS“ apod. Zmíněná práva jsou převedena na společnost „LOTUS“ bez exkluzivity, bez geografického či časového omezení a bezúplatně.

 

Převod práv ke snímku popsaný v předchozích odstavcích se provede bezúplatně bez jakéhokoli časového nebo geografického omezení a je podmínkou pro předání vyhrané ceny jako celku.

Účastí v soutěži účastníci a výherci dávají společnosti „LOTUS“ záruku, že nepoužijí, neuvedou do oběhu, nebudou distribuovat, zveřejňovat, exportovat, používat, reprodukovat nebo kopírovat žádnou část designu použitého v této soutěži. Obsah soutěže je majetkem společnosti „LOTUS“ a/nebo dalších subjektů či osob a je chráněn platnou legislativou v oblasti průmyslového nebo intelektuálního duševního vlastnictví. V důsledku tak účastníci nesmí používat, uvádět do oběhu, distribuovat, veřejně prezentovat, exportovat, reprodukovat nebo kopírovat obsah této soutěže jako celek nebo po částech (včetně obchodního názvu, názvu, příběhu, písemných materiálů apod.) bez předchozího písemného souhlasu společnosti „LOTUS“, která si vyhrazuje právo požadovat okamžité stažení jakéhokoli odkazu nebo obsahu souvisejícího s touto soutěží a/nebo dalších materiálů nebo komunikačního prostředku, který byl použit, distribuován, zveřejněn, exportován, reprodukován nebo zkopírován v rozporu s ustanoveními těchto podmínek, přičemž si vyhrazuje právo požadovat náhradu vzniklé škody bez omezení možností přijetí dalších právních kroků souvisejících s touto záležitostí

 

10 – ODPOVĚDNOST

 Společnost „LOTUS“ si vyhrazuje právo na provádění úprav (včetně předčasného zrušení nebo pozastavení iniciativy a/nebo doplnění těchto podmínek z technických, provozních nebo komerčních důvodů nebo důvodů souvisejících s diváckou obcí), přičemž tyto modifikace a/nebo doplnění budou vždy zveřejněny na stránce společnosti „LOTUS“ na FACEBOOKU. Společnost „LOTUS“ nemá žádnou povinnost odškodnit účastníky soutěže, pokud bude z důvodu vyšší moci nebo zákonné povinnosti nucena soutěž zrušit nebo pozastavit.

Společnost „LOTUS“ nenese a neponese žádnou zodpovědnost za nezdar, ztrátu nebo jiné nepředvídané události, ke kterým může dojít při odesílání přihlašovacích informací, způsobené rušením komunikace nebo jinou chybou nebo opomenutím plynoucím z problémů s telekomunikací, provozem, zahlcením nebo připojením k internetu, nebo způsobené jinou příčinou, na kterou nemá společnost „LOTUS“ vliv.

Podobně společnost „LOTUS“ nemůže zaručit, že na jejích stránkách na FACEBOOKu nebude docházet k přerušením nebo pozastavením poskytování služeb způsobených nepředvídatelnými vnitřními nebo vnějšími příčinami, zásahy vyšší síly nebo jinými příčinami mimo její kontrolu, a proto společnost „LOTUS“ nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené těmito skutečnostmi a/nebo událostmi. V případě jakéhokoli přerušení funkčnosti systémů služby FACEBOOK během soutěžního období nemá společnost „LOTUS“ povinnost prodlužovat období pro zasílání přihlášek, které končí datem uvedeným v tomto dokumentu, pokud nebude přijato jiné rozhodnutí.

Účastníci soutěže prohlašují, že jsou poskytnuté informace úplné, přesné a aktuální. Společnost „LOTUS“ nemá možnost ověřit pravost údajů poskytnutých účastníky, a proto se zříká jakékoli zodpovědnosti, která může vzniknout na základě možných chyb, opomenutí nebo nepravd v informacích poskytnutých účastníky a výherci. Podobně pak společnost „LOTUS“ nemůže nést zodpovědnost při případném chybném vydání ceny, pokud k takové situaci dojde z příčin mimo její kontrolu, nebo v důsledku nedostatečně kvalitní součinnosti výherce nebo přepravní služby. Poskytnutí nepravdivých údajů nebo informací dává organizátorům této SOUTĚŽE právo diskvalifikovat výherce ze soutěže a neposkytnout mu příslušné plnění..

V případě, že vůči společnosti „LOTUS“ budou vzneseny nároky třetími stranami, ať už soudní nebo mimosoudní cestou, na základě možných porušení práv duševního vlastnictví těchto třetích stran v souvislosti s fotografiemi přihlášenými do soutěže, budou případné náklady a kompenzace, které bude muset společnost „LOTUS“ v souvislosti s právním řízením vynaložit, vymáhány na účastnících soutěže, kteří předmětné snímky zaslali.

FACEBOOK, TWITTER a INSTAGRAM nejsou součástí soutěže mimo svou roli poskytovatele platformy, a proto nemohou nést zodpovědnost za dodání cen ani za zajištění bezpečnosti příspěvků. FACEBOOK nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli administraci soutěže, její pravidla ani udílené ceny.

Nelze brát zřetel na jakékoli námitky v souvislosti s losováním cen a/nebo výsledky soutěže vznesené po uplynutí lhůty 60 dnů od ukončení propagační akce.

 

11 – ZDANĚNÍ

Na výhru v soutěži se vztahují daňové zákony v místě bydliště výherců, kteří nesou zodpovědnost za jakékoli současné i budoucí zdanění bez ohledu na ustanovení v těchto podmínkách. Společnost „LOTUS“ je španělskou společností, a proto společnost FESTINA LOTUS SA nese zodpovědnost za odvedení zálohy na daň nebo srážkové daně v souladu s následujícím odstavcem.

Pokud výše výhry přesahuje 300 €, výhra v soutěži musí být předmětem zálohové platby daně z příjmu fyzických osob nebo daně z příjmu nerezidentů. Sazba zálohy na daň je v současnosti 19 %, sazba pro nerezidenty bez trvalého pobytu je 24 %, pokud ovšem nemá Španělsko s daňovým domicilem výherce uzavřenou smlouvu o zabránění dvojitému zdanění. V takovém případě platí ustanovení této smlouvy. Společnost „LOTUS“ – LOTUS S.A. odvede zálohu na daň do státní pokladny jménem výherce ceny.

Výhra v soutěži je považována za výnos z investice a vztahuje se na něj povinnost odvést zálohu na daň, kterou odvede společnost „LOTUS“. Její výše klientovi nebude účtována. Společnost „LOTUS“ proto odvede zálohu na daň pro výherce dle ustanovení daňových nařízení.

Společnost LOTUS poskytne výhercům soutěže odpovídající potvrzení pro účely podání daňového přiznání z daně z příjmu fyzických osob/daně z příjmu nerezidentů dle platných ustanovení.

 

 

12 – PŘIJETÍ PODMÍNEK

Účastí v SOUTĚŽI účastníci vyjadřují souhlas s těmito podmínkami včetně souhlasu s daňovými zákony a vyjadřují souhlas s jakýmikoli rozhodnutími v otázce interpretace těchto podmínek ze strany pořádající společnosti.

 

13 – ÚLOŽIŠTĚ PODMÍNEK

Podmínky této propagační akce naleznete na následujícím webu: http://www.selfielotus.com. Podmínky byly uloženy a zaznamenány veřejným notářem NOTARÍA RAMBLA at 55 de la Rambla de Cataluña, 53-55, 2º 08007 – Barcelona (Barcelona) a zveřejněny v elektronickém archivu podmínek soutěží (ABACO), což je služba ve veřejném zájmu zajišťovaná Generální radou španělských veřejných notářů. Podmínky naleznete na adrese www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco, kde jsou k dispozici k veřejnému nahlédnutí.

 

14 – PLATNÁ LEGISLATIVA A JURISDIKCE

Účastí v této propagační akci účastníci vyjadřují souhlas s těmito podmínkami včetně souhlasu s daňovými zákony a vyjadřují souhlas s jakýmikoli rozhodnutími v otázce interpretace těchto podmínek ze strany společnosti „LOTUS“.

Tyto podmínky se řídí španělskou legislativou, která bude využita k interpretaci, ověření platnosti a vymáhání veškerých ustanovení nepopsaných touto smlouvou. Smluvní strany se výslovně vzdávají jakýchkoli právních privilegií, které se na ně mohou vztahovat, a výslovně se podřizují rozhodnutí soudů města Barcelona v otázce řešení jakýchkoli sporů souvisejících s interpretací nebo vymáháním těchto smluvních podmínek.